Kurumsal – Uzman Yönetim – Profesyonel Site Yönetimi
KURUMSAL

HAKKIMIZDA

Uzman Yönetim, Ortak Yaşam Alanlarınızın Huzurlu ve Güvenli Olmasını Sağlar. Uzman Site Yönetimi, yönetimini üstlendiği site ve apartman gibi binaların fiziksel ve yaşamsal özelliklerine göre, farklı yönetim hizmetlerini, önceden belirlenmiş standartlarda ve Kat Maliklerinin genel istek ve beklentilerini karşılamaya dönük olarak gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir. Yönetimimiz, site ile ilgili yapılması gereken çalışmaları, sakinlerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara binaen, toplantıda alınan genel kurul kararları doğrultusunda yerine getirir. Yöneticimiz, site sakinlerinin seçmiş olduğu denetici ile koordineli çalışıp, kat maliklerinden gelen istek ve önerileri, çoğunluğun da kararı gözetilerek, deneticinin bilgi ve görüşleri doğrultusunda yerine getirir. Uzman Site Yönetimi, arıza ve onarımlara gerektiği zaman içerisinde müdahalede bulunacak teknik ekip ve donanıma sahip firmalarla partnerlik anlaşmaları yapmış olduğundan, sorunların ve arızaların giderilmesi noktasında gereksiz zaman harcamalarına ve Kat Maliklerinin hizmet aksamalarına izin vermemektedir. Uzman Site Yönetimi, Kat Malikleri Genel Kurulunca “onay ” almamış veya sonradan çoğunluk kararı olarak Denetici veya Denetim Kurulu görüş ve onayından geçmemiş hiçbir uygulamayı yapmaz. Bu konuda Kat mülkiyeti Kanununun Yöneticilere sağladığı hak ve görevleri yerine getirirken dahi bu hususu özellikle gözetir. Uzman Site Yönetimi, arıza ve onarımlara gerektiği zaman içerisinde müdahalede bulunacak teknik ekip ve donanıma sahip firmalarla partnerlik anlaşmaları yapmış olduğundan, sorunların ve arızaların giderilmesi noktasında gereksiz zaman harcamalarına ve Kat Maliklerinin hizmet aksamalarına izin vermemektedir. Uzman Site Yönetimi, Kat Malikleri Genel Kurulunca “onay ” almamış veya sonradan çoğunluk kararı olarak Denetici veya Denetim Kurulu görüş ve onayından geçmemiş hiçbir uygulamayı yapmaz. Bu konuda Kat mülkiyeti Kanununun Yöneticilere sağladığı hak ve görevleri yerine getirirken dahi bu hususu özellikle gözetir.

Neden Profesyonel Yönetim?

Yaşadığımız konutların pek çoğu, müstakil ev ya da apartman dairesi anlayışından ziyade, insanların birlikte yaşadığı ve paylaştığı yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Bu yerleşim alanlarının ortak özelliği; müşterek kullanıma açık mekânları, sosyal donatıları, yeşil alanları ve parkları ile buralarda yaşayanların ihtiyacını yerinde karşılamaya dönük olmasıdır. Bu tür alanlarda yaşayanların sayısındaki artış ortak yaşam koşullarının da giderek zorlaşmasına ve sorunların artmasına neden olmaktadır. Buna parelel olarak, sorunların aşılması ve düzenin korunması için çıkarılan yasaların sayısı artmakta ve bu durum, içinde yaşadığımız binaların yönetimini de çok yakından ilgilendirmektedir.

 

634 Sayılı Kat mülkiyeti Kanunu, ortak kullanım alanlarında adil ve çağdaş bir düzenin oluşması için, site ve apartman gibi toplu yaşamın olduğu konutlarda,  “site yöneticiliğini” zorunlu hale getirmektedir. Oluşturulan yönetim de faaliyetlerini “Kat Mülkiyeti Kanunu”nun yanı sıra “Site Yönetim  Planı”, “Satış Vaadi Sözleşmesi”  ve “Yargıtay İçtihatlarına” dayanan hukuksal bir zemin üzerinden yürütmektedir.

Profesyonel yönetim hizmetleri ülkemizde henüz gelişmekte olan bir iş kolu olduğundan, içinde yaşadığımız mekanların yönetimi, çoğu kez yeterli deneyime sahip olmayan kişiler  veya hatır için bu görevi üstlenen kişiler tarafından yapılır. Bu sistemde, Her yıl kat malikleri arasında seçilen ve değişen yönetici, kendi yönetim döneminde elde ettiği tecrübe ve bilgi birikimini bir sonraki yöneticiye aktaramadığı için, yeni yönetici işi sıfırdan, deneme yanılma yöntemiyle ve hem zaman hem de maddi kayıplara neden olarak öğrenmek durumunda kalır.

Uzman Site Yönetimi, yönetimini üstlendiği site ve apartman  gibi binaların fiziksel ve yaşamsal özelliklerine göre, farklı yönetim hizmetlerini, önceden belirlenmiş standartlarda ve Kat Maliklerinin genel istek ve beklentilerini karşılamaya dönük olarak gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.

Yönetimimiz, site ile ilgili yapılması gereken çalışmaları, sakinlerin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara binaen, toplantıda alınan genel kurul kararları doğrultusunda yerine getirir.

Yöneticimiz, site sakinlerinin seçmiş olduğu denetici ile koordineli çalışıp, kat maliklerinden gelen istek ve önerileri, çoğunluğun da kararı gözetilerek, deneticinin bilgi ve görüşleri doğrultusunda yerine getirir.

Uzman Site Yönetimi, arıza ve onarımlara gerektiği zaman içerisinde müdahalede bulunacak teknik ekip ve donanıma sahip firmalarla partnerlik anlaşmaları yapmış olduğundan, sorunların ve arızaların giderilmesi noktasında gereksiz zaman harcamalarına ve Kat Maliklerinin hizmet aksamalarına izin vermemektedir.

Uzman Site Yönetimi, Kat Malikleri Genel Kurulunca “onay ” almamış veya sonradan çoğunluk kararı olarak Denetici veya Denetim Kurulu görüş ve onayından geçmemiş hiçbir uygulamayı yapmaz.